องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

81/2 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
โทรศัพท์ : 073-468626 โทรสาร : 073-468626
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@datoh.go.th , อีเมล์ : datoh72091@hotmail.com