Line @
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ 81/2 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
 

  ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ